Tinh Chiến Phong Bạo

Tinh Chiến Phong Bạo

Tinh Chiến Phong Bạo Review Rating: 9.0 out of 10 based on 190 reviews.

Khô Lâu Tinh Linh viết truyện Khoa Huyễn thì chắc tay quá rồi không cần phải giới thiệu thêm.
 
Trường quân đội khảo thi tới gần, bậc gien 28 bị trực tiếp hủy bỏ tư cách khảo thi.

Thay bằng hữu đưa thư tình, kết quả lại rớt xuống trong hồ, danh tiếng tự tử lan truyền nhanh chóng.

Vương Tranh đồng học lần thứ nhất thu được lễ vật, lại như là tiến nhập luyện ngục...

Nhưng mà, lúc hết thảy chấm dứt, Vương đồng học đã bắt đầu cuộc sống đại học hạnh phúc!

Nhiệt huyết vĩnh hằng, đây là phong bạo khúc quân hành, đây là hung mãnh nhất nhiệt huyết nhất cơ giáp triều dâng!

Danh sách chương Tinh Chiến Phong Bạo

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK