Tinh Binh

Tinh Binh

Tinh Binh Review Rating: 7.0 out of 10 based on 22 reviews.

Truyện viết về một chú đang khỏe mạnh bình thường, tự nhiên bị một lão tiên nhân lỡ tay giáng sét chết, rồi sửa lỗi cho chú chọn một hoàn cảnh khác để sống lại, thế là chú chọn cuộc sống giống như trong starcraft. Vậy là chú đã sang dị giới với 1 con nông dân Terran và kỹ năng gọi xương của Necromancer trong Diablo. Sau này chú ấy vác Marine với lính lửa, tăng đi bem nhau với quái vật, với đấu sĩ ở dị giới. Truyện đọc khá ổn

Danh sách chương Tinh Binh

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK