Tiêu Dao Thiên Hạ

Tiêu Dao Thiên Hạ

Tiêu Dao Thiên Hạ Review Rating: 6.0 out of 10 based on 7 reviews.

Minh, linh hồn bị xuyên qua đến thế giới khác,nhập vào thân thể của một đệ tử tạp dịch trong Thanh Sơn Tông.

với thân phận là một tạp dịch, hắn sẽ trải qua cuộc sống mới như thế nào ?

...............................

Nhân giới: Luyện Khí - Khai Quang - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hóa Thần - Hơp Thể - Độ Kiếp - Đại Thừa.Tiên giới: Tán Tiên - Tiên Nhân - Địa Tiên - Thiên Tiên - Thượng Tiên - Kim Tiên - Đại La Kim Tiên - Huyễn Tiên (Hay còn gọi là Tiên Đế)Thần giới : ???

.............................................

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK