Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế Review Rating: 8.0 out of 10 based on 102 reviews.

Lại một truyện Tiên Hiệp tu luyện theo kiểu Đế Vương Chi Đạo khác của Quan Kỳ, ai từng thích Trường Sinh Bất Tử thì chắc cũng sẽ thích bộ này
 
Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng Thiên triều xu thế quét ngang thiên hạ tiên môn! Một cái cường giả tu 'Đế vương chi Đạo', hàng lâm thế giới Tiên môn san sát, làm cho một cái người tu hành hèn mọn thế tục Vương triều, từng bước một đi đến cùng các đại đỉnh cấp Tiên môn bình khởi bình tọa. Vương triều pháp tắc là, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, suất thổ tân chẳng lẽ vương thần! Thiên hạ chính thống chỉ có một, hết thảy tiên môn, đều là tổ chức phi pháp!

Danh sách chương Tiên Quốc Đại Đế

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
dung nguyen minh04 Tháng hai, 2019 23:59
xxxx. fctttf x g vẹc cttfx. tt c vnnn
Avatar
Trần Sang02 Tháng năm, 2019 18:05
có thể truyện hay. nhưng vợ thằng này gây phiền k nhỏ. con vợ 80 kiếp còn k gây phiền bằng mây con vợ mới.
Avatar
Binh Vo23 Tháng hai, 2021 23:25
hay
BÌNH LUẬN FACEBOOK