Tiên Lộ Phong Vân

Tiên Lộ Phong Vân

Tiên Lộ Phong Vân Review Rating: 0.0 out of 10 based on 79 reviews.

Tiên đường dài dằng dặc lâu dài, thay đổi bất ngờ khó lường .Tiêu Dịch con đường tu chân mười phần đặc biệt, ngắn ngủi mấy năm để hắn từ một cái người bình thường đạt tới có thể cùng Tán Tiên đánh cược một lần thực lực .Tu chân tu chân chính là lực lượng nắm giữ! Cảnh giới tăng lên! đặt chân Tu Chân giới, trở thành Thanh Toàn Thánh Chủ, Thiên Nhân Hợp Nhất Chi Cảnh, lĩnh vực sơ thành, lấy Hợp Thể hậu kỳ tu vi trọng thương Tán Tiên, Tiêu Dịch Vu từng bước một đi hướng tu chân giới thực lực đỉnh phong, kỳ trân dị bảo, huyền diệu pháp quyết, tu chân bí văn, Tiên Giới lai lịch, đây hết thảy đều ở tiên lộ phong vân .Mời chú ý tiên lộ phong vân, chú ý Tiêu Dịch Vu như thế nào đạp vào kỳ lạ con đường tu chân✦ Vote 9 -10 ở cuối truyện giúp mình nhé....

✦ Vote 10* .. Like Faceboock ủng hộp mình với

Danh sách chương Tiên Lộ Phong Vân

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK