Tiên Kiếm Chi Bản Tọa Tà Kiếm Tiên

Tiên Kiếm Chi Bản Tọa Tà Kiếm Tiên

Tiên Kiếm Chi Bản Tọa Tà Kiếm Tiên Review Rating: 10.0 out of 10 based on 3 reviews.

Một lần thực nghiệm sự cố, hoàng siêu đạt được thế giới hai chiều ý thức hướng liên thông bạc, từ đây bắt đầu hắn ở vô hạn văn học, điện ảnh, manga anime thế giới tiêu dao chi lữ……Làm một người nhiệt tình yêu thương bắt được người chơi, hoàng siêu tỏ vẻ, đối mặt vô hạn thế giới, hắn cần phải làm là: Xoát! Xoát! Xoát!

5 Chương mới cập nhật Tiên Kiếm Chi Bản Tọa Tà Kiếm Tiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK