Tiên Hoàng Chi Lộ

Tiên Hoàng Chi Lộ

Tiên Hoàng Chi Lộ Review Rating: 6.0 out of 10 based on 4 reviews.

Trần Sơn một cái phế vật trong Trần gia gia tộc. Không có được sự bảo bọc của song thân vậy Trần Sơn sẽ sống và từng bước trở thành thiên hạ đệ nhất nhân đồng thời lập địa thành tiên như thế nào trong một cái thế giới "Vũ Đạo Vi Tôn" đầy bạo lực, đầy cạm bẫy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác phẩm này là tác phẩm đầu tay của mình. Hy vọng mọi người xem và đưa ra những góp ý cho sự sai xót của mình.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK