Tiên Đồ Kiếm Tu

Tiên Đồ Kiếm Tu

Tiên Đồ Kiếm Tu Review Rating: 8.0 out of 10 based on 128 reviews.

Một thiếu niên trên con đường tu tiên, chấp nhất tại siêu thoát kiếm đạo, chưởng Ngũ Hành, khống Âm Dương, dùng bản thân linh căn tái tạo Thiên Địa, Tạo Hóa chi khí, diễn hóa vạn vật! 

Giới châu nơi tay, thiên hạ ta có! 

Danh sách chương Tiên Đồ Kiếm Tu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK