Tiên Đồ Dã Lộ

Tiên Đồ Dã Lộ

Tiên Đồ Dã Lộ Review Rating: 9.0 out of 10 based on 22 reviews.

Ác quỷ lấn thiên, thi cốt khắp nơi. Một cái màu hồng phấn khô lâu, lại để cho Tiêu Tử Dương lâm vào sinh tử chi địa, cũng làm cho hắn ngộ nhập tu tiên chi đồ.

Một bộ thất truyền vạn năm Tử Ngọc Sinh Yên đạo điển, ẩn giấu bao nhiêu bí mật, dẫn xuất bao nhiêu truyền kỳ.

Tiêu Tử Dương có được hiếm thấy tu tiên tư chất, trở thành tu tiên giới Đường Tăng, người người muốn đoạt hắn hồn, lấy mạng của hắn, đánh cắp trường sinh đường tắt, khiến cho hắn tiên đồ trải rộng phong hiểm, hắn là như thế nào biến nguy thành an?

Tiêu Tử Dương trong thức hải, cái kia miếng màu tím Thái Dương đến tột cùng là cái gì? Nó cùng chí cao vô thượng tu tiên tư chất có quan hệ gì?

Danh sách chương Tiên Đồ Dã Lộ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK