Tiên Đan Cho Ngươi Độc Dược Về Ta

Tiên Đan Cho Ngươi Độc Dược Về Ta

Tiên Đan Cho Ngươi Độc Dược Về Ta Review Rating: 0.0 out of 10 based on 86 reviews.

Lục Cảnh xuyên việt đến 1 cái rất giống Tống triều thời đại, vốn cho là nơi này chỉ là nhiều hơn một cái giang hồ, nhưng không ngờ dưới giang hồ còn ẩn giấu đi một cái khác không cũng biết thế giới thần bí.Vì giải quyết trong thân thể nội lực càng ngày càng nhiều quấy nhiễu, Lục Cảnh dứt khoát bước vào cánh cửa kia, kết quả lại phát hiện vấn đề không những không có giải quyết, ngược lại giống như càng ngày càng nghiêm trọng.Lại tên 《 ta có vạn kiếm phá nhất pháp 》, 《 làm lô đỉnh ta là chăm chú 》, 《 không thể luyện thêm 》

Danh sách chương Tiên Đan Cho Ngươi Độc Dược Về Ta

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK