Tiên Chu I

Tiên Chu I

Tiên Chu I Review Rating: 6.0 out of 10 based on 10 reviews.

Tư chất không tốt, nàng có tiểu con chuột hỗ trợ, ngũ hành linh căn, mới là loại dược vương đạo. lấy ở cuối xe miễn cưỡng gia nhập ngoại môn đệ tử hàng ngũ lạc tịch, ở trường sinh trên đường buồn thanh quá tài.

Danh sách chương Tiên Chu I

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK