Thủy Hử Thần Ma Chí

Thủy Hử Thần Ma Chí

Thủy Hử Thần Ma Chí Review Rating: 9.0 out of 10 based on 1 reviews.

Trấn Quan thú động, Thần Ấn giải phong, hắc khí trên trời hạ xuống, Quần Ma Loạn Vũ!Xuyên Việt Thần Ma Thủy Hử đại lục, nghịch thiên giành mạng sống, linh pháp vô song!Linh Ma chi chiến đấu, đại mạc sơ hiển, Thủy Hử hào kiệt, tịnh khởi xưng hùng!Lực một người, trấn áp tứ phương, bên trong tĩnh Khấu loạn, giúp đỡ chính đạo; bên ngoài khu Thát Lỗ, khôi phục giang sơn.Tĩnh thanh Hoàn Vũ, bên trong Thánh bên ngoài Vương, mới phát hiện chân chính linh Ma chi chiến đấu vừa mới bắt đầu . .(... quyển sách là Thủy Hử Thần Ma chí, không phải là Thủy Hử truyện... )☞ Tiên Hiệp Chi Thư ☜✎ gsnctej27 xuất bản ✓

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK