Thùy Dữ Tranh Phong

Thùy Dữ Tranh Phong

Thùy Dữ Tranh Phong Review Rating: 5.0 out of 10 based on 11 reviews.

Nhân sinh trên đời, thiên nhân giao chiến, nên tranh giành đấy, muốn theo lý cố gắng.

Tranh giành, là một loại thái độ, mà nhu nhược cùng khiếp đảm đại danh từ gọi "Bất hạnh" .

Cùng thiên tranh vận, cùng địa tranh lợi, cùng người tranh thành bại. Không tranh giành, ngươi tựu lấy không được ngươi ưa thích đồ vật.

Lý tưởng, vinh quang, thành tựu, địa vị. . .

Bên nào không cần ra sức tranh thủ?

—— tại thiên tài xuất hiện lớp lớp phong vân thời đại, đương hắn tránh phá vận mệnh trói buộc, ngược dòng trên xuống, ai dám tranh phong!

Danh sách chương Thùy Dữ Tranh Phong

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK