Thứ Nguyên Yêu Quái Kỳ Diệu Lữ Trình

Thứ Nguyên Yêu Quái Kỳ Diệu Lữ Trình

Thứ Nguyên Yêu Quái Kỳ Diệu Lữ Trình Review Rating: 9.0 out of 10 based on 12 reviews.

thân là duy nhất thứ nguyên yêu quái, tuyệt đối phải có một phen kỳ diệu trải qua nguy hiểm kinh nghiệm mới được. Cứ như vậy, một cái nho nhỏ thứ nguyên yêu quái bắt đầu hắn kỳ diệu đường đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s:

nvc là yêu quái mới sinh ở Tohou.không trọng sinh,cũng không biết cốt truyện,năng lực hiện giờ chỉ biết là có thể sáng tạo 1 vùng thứ nguyên tách biệt với thế giới+xuyên qua thứ nguyên đến thế giới khác.

truyện mới ra 200c,hố nông

Tohou----SAO-----ALO----DanMachi

Danh sách chương Thứ Nguyên Yêu Quái Kỳ Diệu Lữ Trình

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK