Thông Thiên Vũ Hoàng

Thông Thiên Vũ Hoàng

Thông Thiên Vũ Hoàng Review Rating: 7.0 out of 10 based on 61 reviews.

Thiên chuy bách luyện thân thể!

Có thể khiến thân thể của mình hóa thành hư ảnh không nhìn bất cứ thương tổn gì thiên phú!  

Trong cơ thể có thượng cổ di lưu lại thần bí Thông Thiên châu!

Thiếu niên Trác Vũ săn bắn lúc, bất ngờ cùng Thông Thiên linh châu dung hợp, được với Cổ thần kiếm truyền thừa, hoạch công pháp bí bảo vô số, lấy phàm nhân thân thể luyện thành Bất Diệt Kim thân, độc thân xông Ma Long điện hỏa thiêu long vực, phá Thiên môn ngang dọc tam giới, vấn đỉnh võ giả chí tôn bảo tọa.

Tại thực lực này vi tôn trên thế giới, hắn dựa vào chính mình không ngừng nỗ lực, từng bước hướng đi con đường lên trời. . .

Danh sách chương Thông Thiên Vũ Hoàng

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK