Thông Thiên Thần Giếng

Thông Thiên Thần Giếng

Thông Thiên Thần Giếng Review Rating: 10.0 out of 10 based on 4 reviews.

Cửu Trọng Thiên giếng, ẩn giấu đi truyền thuyết cổ xưa.Một lần nhân sinh, xong xuôi một bản truyền kỳ.Chí cường con đường, nhất định gian khổ khúc chiết, nhưng lại nhiệt huyết phi thường. Hồng nhan làm bạn, tăng thêm bao nhiêu nhu tràng.Thiếu niên Tiêu Vân có không trọn vẹn ký ức, từng bước một bước lên con đường đi tới đỉnh cao, đi tìm tìm chín khẩu thông thiên thần giếng sau lưng kinh thế bí mật...

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥

Mọi người đề cử truyện, vote 9-10 dưới mỗi chương ủng hộ dùm mình nhé.

Cầu ném có động lực bạo chương ^_^

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥

Danh sách chương Thông Thiên Thần Giếng

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK