Thiếu Niên Sơn Thần Nhàn Nhã Sinh Hoạt

Thiếu Niên Sơn Thần Nhàn Nhã Sinh Hoạt

Thiếu Niên Sơn Thần Nhàn Nhã Sinh Hoạt Review Rating: 6.0 out of 10 based on 29 reviews.

Đủ loại món ăn uống chút rượu, bán bán bánh bao luyện luyện chó. Bắt kịp ngày nào đó có rảnh rỗi, sung thần y kéo dài tánh mạng.

Bị buộc bỏ học ĐH năm 3 học sinh Bộ Khai Tâm ở tình cờ đang lúc đạt được một phương không trọn vẹn sơn thần truyền thừa, từ đó vượt qua trong đô thị thiếu niên sơn thần nhàn nhã sinh hoạt.

"Nghĩ muốn bắt được lòng của phụ nữ, sẽ phải trước bắt được các nàng dạ dày!"

Kiều diễm như hoa giai nhân, đầu lưỡi trên hấp dẫn, đây là một dùng thức ăn ngon tù binh giai nhân chuyện xưa.

Danh sách chương Thiếu Niên Sơn Thần Nhàn Nhã Sinh Hoạt

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK