Thiết Vận Tiên Đồ

Thiết Vận Tiên Đồ

Thiết Vận Tiên Đồ Review Rating: 7.0 out of 10 based on 450 reviews.

Tiên Đồ mong manh, nhân đạo thăng trầm. Phàm nhân mượn vận có thể thuận lợi, tu sĩ thiết vận có thể phi tiên. Trương Nguyên Hạo nhất giới ác nhân, trọng sinh Tu Tiên Giới, làm một môn phái nhỏ hộ pháp.Tư chất bình thường? Huyết mạch tồi? Không có vấn đề, ta có thiết vận khả năng! Dựa vào cướp đoạt khí vận, đem từng bước Đăng Tiêntruyện mới ngày 2 chương

Danh sách chương Thiết Vận Tiên Đồ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong La19 Tháng một, 2020 10:42
1 bộ ma đạo hay, Đào lại hố, mặc dù đã drop
BÌNH LUẬN FACEBOOK