Thiên Thánh

Thiên Thánh

Thiên Thánh Review Rating: 7.0 out of 10 based on 41 reviews.

Anh hùng quy túc tại chiến trường

Của ta quy túc tại Thiên Đường

---------

Võ có thể Thông Thần, ý có thể Thông Thiên.

Thần Ma ngạo thế, Chư Thiên vô hạn.

Bát Cực Thần Điện, hùng bá vạn năm.

Tam giới đặt song song, nhân thần cuộc chiến.

Danh sách chương Thiên Thánh

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK