Thiên Đế Quyết

Thiên Đế Quyết

Thiên Đế Quyết Review Rating: 7.0 out of 10 based on 54 reviews.

Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập.

Cực khổ bao phủ đại địa, mọi người cầu phúc với Thiên, lại không biết bây giờ đã không đánh xuống phúc lợi.

Yêu ma hoành hành, khắp nơi đều là chết chóc, ai sẻ thay đổi đây hết thảy?

Chu Thần mờ mịt mà nhìn cái thế giới này, không biết là nên cứu vớt nó, Hay là hủy diệt nó!

Danh sách chương Thiên Đế Quyết

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK