Thâu Thiên

Thâu Thiên

Thâu Thiên Review Rating: 8.0 out of 10 based on 18 reviews.

Kẻ trộm gà trộm chó, tội đáng chém. Kẻ trộm quốc gia là vương, là hầu. Kẻ trộm cả đất trời, trộm cả lòng người, có lẽ đã là thần thánh tiên phật mất rồi.

Đạo của đất trời vô biên vô hạn, hồng trần cuồn cuộn, lòng người mênh mang.

Thôi thì hãy xem ta một thân một mình, lấy một tay trộm cả đất trời.

Danh sách chương Thâu Thiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK