Thất Giới Đệ Nhất Tiên

Thất Giới Đệ Nhất Tiên

Thất Giới Đệ Nhất Tiên Review Rating: 5.0 out of 10 based on 102 reviews.

Lương Tịch bởi vì lần thứ nhất đột phát thiện tâm mà nhờ có vạn năm chân lực, gia nhập Thiên Linh Môn do đó bước trên chính thức tu chân đạo đường. 

Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, đàm tiếu nhân gian cường địch tan thành mây khói. 

Nguyện vọng của ta rất đơn giản, đơn giản chính là các loại hoa nuôi nuôi thảo, tán gái luyện luyện bảo. Một tay che trời hạ, rất tốt rất cường đại. Lương Tịch nhìn xem phủ phục tại chính mình dưới chân thất giới chúng sinh, cường điệu xuống ta là một cái trinh tiết quan niệm cường đại nam nhân. 

Danh sách chương Thất Giới Đệ Nhất Tiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK