Thánh Vương

Thánh Vương

Thánh Vương Review Rating: 6.0 out of 10 based on 163 reviews.

Lam Nhi lẳng lặng thu cái hộp lại, trên khuôn mặt xuất hiện một loại thần sắc tỉnh rụi: “Bây giờ ta còn có chuyện, không thể cao chạy xa bay được, chuyện này hẳn nói sau đi ha”

Nghe xong những lời này, Dương Kỳ liền bước lui phía sau ba bước, thần sắc tái nhợt không còn tí máu nào: “Lam nhi, ta mạo hiểm nguy hiểm thật nhiều như vậy, từ trong phủ đệ Thành chủ trộm đi Phục Long đan này, chính là vì nàng đã đáp ứng ta, muốn cùng nhau cao chạy xa bay, vậy mà hiện tại ngươi đã đổi ý? Tại sao? Tại sao phải làm như vậy?

“Để ta đến nói cho ngươi biết là tại sao!”

Một thanh âm được truyền ra từ bên trong khu rừng cây, một nam tử trẻ tuổi thân mặc khôi giáp bước ra, nam tử này cực kỳ anh tuấn, vóc dáng cao gầy, vẻ mặt ngạo khí, dùng một loại ánh mắt cao cao tại thượng nhìn Dương Kỳ.

Danh sách chương Thánh Vương

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Trinh Dinh Huyen06 Tháng mười hai, 2018 11:38
ứng dụng bị lỗi hay sao vâyh
Avatar
Lol tên29 Tháng hai, 2020 10:26
Copy +THẾ TỤC: I/ Khí Công: 1-Dưỡng Khí --> 2-Vận Khí --> 3-Tụ Khí --> 4-Luyện Khí --> 5-Bạo Khí --> 6-Binh Khí --> 7-Tượng Khí --> 8-Hóa Khí --> 9-Khí Tông II/ Đoạt Mệnh Cảnh: 9 Lần ( Mỗi lần tăng 100 tuổi thọ ) III/ Truyền Kỳ Cảnh = Luyện Khí Sĩ: 1-Huyết Phách Biến --> 2-Linh Hồn Biến --> 3-Hư Không Biến = Không Gian --> 4-Ngũ Hành Biến --> 5-Âm Dương Biến --> 6-Lĩnh Vực Biến --> 7-Quỷ Thần Biến --> 8-Tinh Thần Biến --> 9-Bất Tử Biến IV/ Đại Thánh: 1-Cấp Trùng Sinh --> 2-Cấp Niết Bàn --> 3-Cấp Hằng Sa --> 4-Cấp Chân Thực --> 5-Cấp Quang Vương = Thời Gian --> 6-Cấp Thiên Cơ --> 7-Cấp Tinh Thần --> 8-Cấp Vô Lượng --> 9-Cấp Sử Thi V/ Thiên Vị Cảnh = Bán Tiên: 1-Tiểu Thiên Vị --> 2-Đại Thiên Vị --> 3-Huyền Thiên Vị --> 4-Cường Thiên Vị --> 5-Bá Thiên Vị --> 6-Thái Thiên Vị --> 7-Tôn Thiên Vị --> 8-Chu Thiên Vị --> 9-Chí Thiên Vị +TIÊN GIỚI: I/ Phá Toái Cảnh = Tiên Nhân: 1-Toái Hư = Tiên Binh --> 2-Toái Không = Tiên Sĩ --> 3-Toái Niệm = Tiên Quân --> 4-Toái Nguyên = Tiên Tướng --> 5-Toái Giới = Tiên Hậu --> 6-Toái Huyền = Tiên Tôn --> 7-Toái Hoang = Tiên Tổ --> 8-Toái Cổ = Tiên Hoàng --> 9-Toái Đạo = Thiên Đế II/ Thần Thoại Cảnh = Ngụy Thần: 1-Khuy Thần --> 2-Luyện Thần --> 3-Hóa Thần --> 4-Toái Thần --> 5-Niết Thần --> 6-Càn Thần --> 7-Hạo Thần --> 8-Đà Thần --> 9-Hồng Thần III/ Thang Trời Bất Hủ = Bán Thần: 1-Dũng Khí --> 2-Sức Mạnh --> 3-Trí Tuệ --> 4-Kiên Nghị --> 5- Vô Uý ( không biết sợ ) --> 6-Triệt Ngộ --> 7-Thiên Mệnh --> 8-Tố Vong ( quên mất ta ) --> 9-Chân Không = Đại Đế ( Hư Không chân chính ) +THẦN GIỚI: I/ Chuẩn Thần II/ BẤT HỦ VƯƠNG TỌA = THẦN LINH: Tồn tại Bất Tử Siêu Việt Thời Gian 1-Hạ Vị Thần: Sơ kỳ --> Trung kỳ --> Hậu kỳ --> Đỉnh Phong 2-Trung Vị Thần: Sơ kỳ --> Trung kỳ --> Hậu kỳ --> Đỉnh Phong 3-Thượng Vị Thần: Sơ kỳ --> Trung kỳ --> Hậu kỳ --> Đỉnh Phong 4-Viên Mãn Thần: Sơ kỳ --> Trung kỳ --> Hậu kỳ --> Đỉnh Phong 5-Đại Viên Mãn Thần: Sơ kỳ --> Trung kỳ --> Hậu kỳ --> Đỉnh Phong 6-Chí Cao Thần: Sơ kỳ --> Trung kỳ --> Hậu kỳ --> Đỉnh Phong 7-Chủ Thần = Chúa Tể = Thượng Đế 8-Bán Bộ Vô Vô 9-VÔ VÔ: SIÊU THOÁT
Avatar
Lol tên01 Tháng ba, 2020 12:13
Copy +THẾ TỤC: I/ Khí Công: 1-Dưỡng Khí --> 2-Vận Khí --> 3-Tụ Khí --> 4-Luyện Khí --> 5-Bạo Khí --> 6-Binh Khí --> 7-Tượng Khí --> 8-Hóa Khí --> 9-Khí Tông II/ Đoạt Mệnh Cảnh: 9 Lần ( Mỗi lần tăng 100 tuổi thọ ) III/ Truyền Kỳ Cảnh = Luyện Khí Sĩ: 1-Huyết Phách Biến --> 2-Linh Hồn Biến --> 3-Hư Không Biến = Không Gian --> 4-Ngũ Hành Biến --> 5-Âm Dương Biến --> 6-Lĩnh Vực Biến --> 7-Quỷ Thần Biến --> 8-Tinh Thần Biến --> 9-Bất Tử Biến IV/ Đại Thánh: 1-Cấp Trùng Sinh --> 2-Cấp Niết Bàn --> 3-Cấp Hằng Sa --> 4-Cấp Chân Thực --> 5-Cấp Quang Vương = Thời Gian --> 6-Cấp Thiên Cơ --> 7-Cấp Tinh Thần --> 8-Cấp Vô Lượng --> 9-Cấp Sử Thi V/ Thiên Vị Cảnh = Bán Tiên: 1-Tiểu Thiên Vị --> 2-Đại Thiên Vị --> 3-Huyền Thiên Vị --> 4-Cường Thiên Vị --> 5-Bá Thiên Vị --> 6-Thái Thiên Vị --> 7-Tôn Thiên Vị --> 8-Chu Thiên Vị --> 9-Chí Thiên Vị +TIÊN GIỚI: I/ Phá Toái Cảnh = Tiên Nhân: 1-Toái Hư = Tiên Binh --> 2-Toái Không = Tiên Sĩ --> 3-Toái Niệm = Tiên Quân --> 4-Toái Nguyên = Tiên Tướng --> 5-Toái Giới = Tiên Hậu --> 6-Toái Huyền = Tiên Tôn --> 7-Toái Hoang = Tiên Tổ --> 8-Toái Cổ = Tiên Hoàng --> 9-Toái Đạo = Thiên Đế II/ Thần Thoại Cảnh = Ngụy Thần: 1-Khuy Thần --> 2-Luyện Thần --> 3-Hóa Thần --> 4-Toái Thần --> 5-Niết Thần --> 6-Càn Thần --> 7-Hạo Thần --> 8-Đà Thần --> 9-Hồng Thần III/ Thang Trời Bất Hủ = Bán Thần: 1-Dũng Khí --> 2-Sức Mạnh --> 3-Trí Tuệ --> 4-Kiên Nghị --> 5- Vô Uý ( không biết sợ ) --> 6-Triệt Ngộ --> 7-Thiên Mệnh --> 8-Tố Vong ( quên mất ta ) --> 9-Chân Không = Đại Đế ( Hư Không chân chính ) +THẦN GIỚI: I/ Chuẩn Thần II/ BẤT HỦ VƯƠNG TỌA = THẦN LINH: Tồn tại Bất Tử Siêu Việt Thời Gian 1-Hạ Vị Thần: Sơ kỳ --> Trung kỳ --> Hậu kỳ --> Đỉnh Phong 2-Trung Vị Thần: Sơ kỳ --> Trung kỳ --> Hậu kỳ --> Đỉnh Phong 3-Thượng Vị Thần: Sơ kỳ --> Trung kỳ --> Hậu kỳ --> Đỉnh Phong 4-Viên Mãn Thần: Sơ kỳ --> Trung kỳ --> Hậu kỳ --> Đỉnh Phong 5-Đại Viên Mãn Thần: Sơ kỳ --> Trung kỳ --> Hậu kỳ --> Đỉnh Phong 6-Chí Cao Thần: Sơ kỳ --> Trung kỳ --> Hậu kỳ --> Đỉnh Phong 7-Chủ Thần = Chúa Tể = Thượng Đế 8-Bán Bộ Vô Vô 9-VÔ VÔ: SIÊU THOÁT
Avatar
Lương Hữu Đức'c01 Tháng bảy, 2020 22:18
truyền kỳ 9 biến
Avatar
Lương Hữu Đức'c01 Tháng bảy, 2020 22:18
huyết phách biến linh hồn biến
Avatar
Lương Hữu Đức'c01 Tháng bảy, 2020 22:19
hư không biến ngũ hành biến
Avatar
Lương Hữu Đức'c01 Tháng bảy, 2020 22:19
Âm dương biến lĩnh vực biến
Avatar
Lương Hữu Đức'c01 Tháng bảy, 2020 22:19
quỷ thần biến tinh thần biến bất tử biến
BÌNH LUẬN FACEBOOK