Thành Thần

Thành Thần

Thành Thần Review Rating: 8.0 out of 10 based on 10 reviews.

Một cái tiểu nhân vật bình thường, ở trong lúc du lịch vô tình tiếp xúc Viễn Cổ lực lượng thần bí, đạt được Viễn Cổ thần linh hô phong hoán vũ.Theo lực lượng thức tỉnh, cuộc đời hắn cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, một cái có thể hô phong hoán vũ có hay không mọi việc sẽ như ý đây?Thần là không gì không thể, ở trong lòng Tín Đồ thành kính chính là đứng trên hết thảy. Thời điểm bọn hắn phát hiện không phải là không thể đánh bại Thần, tín niệm sụp đổ, ý nguyện cùng nhân tính mâu thuẫn, sẽ khiến cho người người chọn con đường như thế nào?Ai mới là thần? Là ai, sáng tạo thần?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bộ đầu tiên mình do convert, chắc chắn sẽ không drop, 1 ngày ít nhất 1 chương, nếu bận thì hôm sau sẽ post bù. Nếu thấy hay mấy bạn đánh giá 10đ giúp mình ha. Thanhkiu :*

Danh sách chương Thành Thần

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK