Thần Võ Tông Sư

Thần Võ Tông Sư

Thần Võ Tông Sư Review Rating: 10.0 out of 10 based on 1 reviews.

thượng võ đại lục, tập võ thành phong trào.

Nhà nghèo thiếu niên Diệp Hàng, khổ luyện ngoại công mười năm, lĩnh ngộ tông sư chi ý.

Từ đây võ đạo chi lộ lên như diều gặp gió.

Ngưng nguyên đan; tụ thần hồn.

Cuối cùng đặt chân võ đạo đỉnh.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK