Thần Hoàng

Thần Hoàng

Thần Hoàng Review Rating: 8.0 out of 10 based on 104 reviews.

Cái gì gọi là Thần Hoàng? Vũ nội lục hợp bát hoang vô địch, thập phương trăm vạn thế giới đứng đầu. 

Tông Thủ nhất mộng, xuyên qua đến vạn năm phía trước, sở gặp phải chính là thời đại Thần Hoàng sắp xuất thế này. Lấy thân thể suy nhược, tại cái thế giới anh kiệt xuất hiện lớp lớp, huyết tinh vô tình, giãy dụa chìm nổi để rồi ngạo thị chúng sinh! 

[ Quân Lâm ] 400 vạn tự hoàn bản,[ Nộ Đãng Thiên Quân ] 200 vạn tự hoàn bản,[ Bát Hoang Tru Ma Lục ] 200 vạn tự hoàn bản. Tác giả hứa hẹn ổn định đổi mới, tuyệt không thái giám. 

Võ Tu: Võ Sĩ, Võ Sư, Bí Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư, Võ Tông, Huyền Vũ Tông, Thiên Vị Võ Tông, Võ Tôn, Linh Võ Tôn 

Linh Sư: Định Thần, Quan Hồn, Dưỡng Linh, Xuất Khiếu, Dạ Du, Hoàn Dương, Nhật Du, Tố Thể, Chân Hình

Danh sách chương Thần Hoàng

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK