Thần Đồ

Thần Đồ

Thần Đồ Review Rating: 10.0 out of 10 based on 2 reviews.

Lưu tinh, Yến kinh đệ nhất thế gia Lưu gia con rơi, trời sinh không nâng, thể nhược nhiều bệnh, gầy trơ xương, vô học, ăn uống đánh cược lấy mẫu dạng tinh thông! Bị trục xuất Lưu gia sau, lưu tinh không chỗ nương tựa, độc ẩn phát tác, hôn mê đầu đường. Cũng còn tốt lưu tinh còn có một người chưa lập gia đình thê, không chỉ có là Yến kinh đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa tâm địa thiện lương, cho lưu tinh một cái chỗ an thân, còn để lưu tinh tiến vào yến đại học tập! Có thể thiên ý trêu người, . . .

Danh sách chương Thần Đồ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK