Vô Thượng Thần Đế

Vô Thượng Thần Đế

Vô Thượng Thần Đế Review Rating: 8.0 out of 10 based on 20 reviews.

Hàng vạn hàng nghìn đại thế giới, cường giả như rừng . Nhất đại Tiên Vương Mục Vân, trọng sinh đến một cái phải chịu khi dễ con tư sinh thân lên, thề phải khuấy động phong vân, trở lại đỉnh phong . Bao la Thiên Vực, ai cùng so tài ? Chư thiên vạn giới, ta chủ chìm nổi!Đây là câu truyện phần 1 về người cha của Tần Trần trong Thần Đạo Đế Tôn. Câu chuyện của 2 cha con diễn ra song song và rất có mối tương quan với nhau nên theo yêu cầu của nhiều bạn mình làm lại luôn bộ Vô Thượng Thần Đế này. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình. Mình cảm ơn.✍✍ Cảnh giới tu luyện:

Ba ngàn tiểu thế giới:- Nhục Thân - Linh Huyệt - Thông Thần - Niết Bàn - Tam Chuyển Chi cảnh - Vũ Tiên cảnh - Sinh Tử cảnhTiên giới :- Nhân Tiên - Địa Tiên - Thiên Tiên - Huyền Tiên - Chân Tiên - Kim Tiên - Đại La Kim Tiên - Tiên Vương - Tiên ĐếThần giới:- Hư Thần - Chân Thần - Địa Thần - Thiên Thần - Thần Quân - Thần Vương - Thần Hoàng - Thần Chủ - Tổ Thần - Hư Thánh - Bán Thánh - Hóa Thánh.Thương Lan giới:- Thánh vị : Thánh Nhân - Đại Thánh - Cổ Thánh - Thánh Vương - Thánh Hoàng - Thánh Đế - Thiên Thánh Đế - Cổ Thánh Đế- Quân vị : Nhân Quân - Địa Quân - Thiên Quân - Quân Vương - Thánh Quân - Đế Quân.- Tôn vị : Chí Tôn - Địa Tôn - Thiên Tôn - Thần Tôn.- Giới vị : Giới Vương - Giới Hoàng - Giới Thánh - Giới Tôn - Giới Thần - Giới Chủ.- Chúa Tể - Nửa bước Hóa Đế - Chuẩn Đế - xưng hào thần (xưng hào đế) - Thần Đế.︵✰Danh sách 9 vị nương tử của main:

1, Mạnh Tử Mặc

2, Tần Mộng Dao

3, Diệp Tuyết Kỳ

4, Tiêu Doãn Nhi

5, Vương Tâm Nhã

6, Cửu Nhi

7, Diệu Tiên Ngữ

8, Minh Nguyệt Tâm

9, Bích Thanh Ngọc

Danh sách chương Vô Thượng Thần Đế

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Hoàng Nhi19 Tháng năm, 2020 00:23
đại năng trùng sinh gì tu luyện chậm quá thật mất mặt đoàn quân trùng sinh
Avatar
Nguyễn Hoàng Nhi19 Tháng năm, 2020 00:23
đại năng trùng sinh gì tu luyện chậm quá thật mất mặt đoàn quân trùng sinh
Avatar
Minh Luong23 Tháng năm, 2020 21:56
✍✍ Cảnh giới tu luyện: Ba ngàn tiểu thế giới: - Nhục Thân - Linh Huyệt - Thông Thần - Niết Bàn - Tam Chuyển Chi cảnh - Vũ Tiên cảnh - Sinh Tử cảnh Tiên giới : - Nhân Tiên - Địa Tiên - Thiên Tiên - Huyền Tiên - Chân Tiên - Kim Tiên - Đại La Kim Tiên - Tiên Vương - Tiên Đế Thần giới: - Hư Thần - Chân Thần - Địa Thần - Thiên Thần - Thần Quân - Thần Vương - Thần Hoàng - Thần Chủ - Tổ Thần - Hư Thánh - Hóa Thánh - Bán Thánh - Thánh Nhân Thương Lan giới: - Thánh vị : Thánh Nhân - Đại Thánh - Cổ Thánh - Thánh Vương - Thánh Hoàng - Thánh Đế - Thiên Thánh Đế - Cổ Thánh Đế - Quân vị : Nhân Quân - Địa Quân - Thiên Quân - Quân Vương - Thánh Quân - Đế Quân. - Tôn vị : Chí Tôn - Địa Tôn - Thiên Tôn - Thần Tôn. - Giới vị : Giới Vương - Giới Hoàng - Giới Thánh - Giới Tôn - Giới Thần - Giới Chủ. - Chúa Tể - xưng hào thần (xưng hào đế) - Thần Đế.
Avatar
Minh Luong23 Tháng năm, 2020 21:57
Thần giới: - Hư Thần - Chân Thần - Địa Thần - Thiên Thần - Thần Quân - Thần Vương - Thần Hoàng - Thần Chủ - Tổ Thần - Hư Thánh - Hóa Thánh - Bán Thánh - Thánh Nhân Thương Lan giới: - Thánh vị : Thánh Nhân - Đại Thánh - Cổ Thánh - Thánh Vương - Thánh Hoàng - Thánh Đế - Thiên Thánh Đế - Cổ Thánh Đế - Quân vị : Nhân Quân - Địa Quân - Thiên Quân - Quân Vương - Thánh Quân - Đế Quân. - Tôn vị : Chí Tôn - Địa Tôn - Thiên Tôn - Thần Tôn. - Giới vị : Giới Vương - Giới Hoàng - Giới Thánh - Giới Tôn - Giới Thần - Giới Chủ. - Chúa Tể - xưng hào thần (xưng hào đế) - Thần Đế.
Avatar
Minh Luong23 Tháng năm, 2020 21:58
Quân vị : Nhân Quân - Địa Quân - Thiên Quân - Quân Vương - Thánh Quân - Đế Quân. - Tôn vị : Chí Tôn - Địa Tôn - Thiên Tôn - Thần Tôn. - Giới vị : Giới Vương - Giới Hoàng - Giới Thánh - Giới Tôn - Giới Thần - Giới Chủ. - Chúa Tể - xưng hào thần (xưng hào đế) - Thần Đế.
Avatar
Minh Luong23 Tháng năm, 2020 21:58
✍✍ Cảnh giới tu luyện: Ba ngàn tiểu thế giới: - Nhục Thân - Linh Huyệt - Thông Thần - Niết Bàn - Tam Chuyển Chi cảnh - Vũ Tiên cảnh - Sinh Tử cảnh Tiên giới : - Nhân Tiên - Địa Tiên - Thiên Tiên - Huyền Tiên - Chân Tiên - Kim Tiên - Đại La Kim Tiên - Tiên Vương - Tiên Đế
Avatar
Hải Võ26 Tháng năm, 2020 22:43
...
Avatar
Nguyễn Quốc Huy05 Tháng sáu, 2020 07:05
 vợ main: 1, Đại nương Mạnh Tử Mặc, thế giới đệ nhất đan sư 2,Nhị nương mẹ đẻ main Tần Mộng Dao, tộc trưởng Phượng tộc, Cửu Thiên Vân liên minh minh chủ đại diện người 3, Tam nương Diệp Tuyết Kỳ, kiếm thuật thông thiên tồn tại 4,Tiêu Duẫn Nhi 5, Ngũ nương Vương Tâm Nhã, thủy tổ âm thanh tu luyện 6, Cửu Nhi 7, Diệu Tiên Ngữ 8, Minh Nguyệt Tâm 9, Bích Thanh Ngọc
Avatar
Nguyễn Quốc Huy05 Tháng sáu, 2020 07:05
6, Cửu Nhi 7, Diệu Tiên Ngữ 8, Minh Nguyệt Tâm 9, Bích Thanh Ngọc
Avatar
Giang Le Hoang10 Tháng sáu, 2020 00:11
móa. cuối cùng anh Trần t cũng xuất thế rồi
Avatar
Phuong Minh20 Tháng sáu, 2020 14:53
bọn tác giả là ngu hay sao ta .dân thường mà gặp thằng ngu , nhưng biết thằng ngu nhưng cha nó là vua cũng nhào vô chửi vào mặt mới chịu hả trời . thiên tài nên toàn là não tồn phân chứ không có óc mà . yếu mà gặp kẻ mạnh , biết là thua vẫn khiêu chiến để thua nói lấy mạnh hiếp yếu
Avatar
Phuong Minh20 Tháng sáu, 2020 15:37
mian nỳ lăng nhằng , trọng sinh về dể đi gây chuyện . lúc yếu thì gặp kẻ yếu hơn cái đè đập , chỉ thó đập ai yêi hơn . trọng sinh vê là thành trẻ trâu và tiểu nhân hơn . chứ đâu ra dáng người tu luyện .
Avatar
Quang Nguyễn29 Tháng sáu, 2020 15:08
thánh tôn cảnh?. tự nhiên lòi đâu ra cảnh giới này vậy
Avatar
jimi don30 Tháng sáu, 2020 06:58
viet non Tay,ko logic, lang nhang ko hieu luon
Avatar
Trần Tâm30 Tháng sáu, 2020 20:07
trọng sinh để về làm trẩu hả men,,, não tàn vcl
Avatar
Hào Đăng03 Tháng bảy, 2020 14:26
đến khi huyết kiêu chết, thông đạo với vạn giới mở ra. nhìn 9 con vợ bị chia cắt chọn lựa bắt đi ngay trước mặt mà méo làm dk zi mới thấy nực cười cho thằng main. nào là con nhân đế,thanh đế, cháu ngoại diệp thần đế.
Avatar
teo le03 Tháng bảy, 2020 22:06
truyện trọng sinh có thằng main ngu + phế nhất hệ mặt trời đéo hiểu sao kiếp trước nó tu tới tiên vương trọng sinh mà gà vcl
Avatar
Minh Lân Share04 Tháng bảy, 2020 19:14
truyện viết còn non tay cốt truyện hấp dẫn nhưng trình bày kết cấu truyện kém vcl
Avatar
Tung Tran06 Tháng bảy, 2020 16:51
dkm tụi mày.giỏi thì viết ra mà đọc.đọc chùa còn xl.toàn lũ óc chó.
Avatar
Van luong Hoang06 Tháng bảy, 2020 17:12
lồn
Avatar
Trần SPAMER06 Tháng bảy, 2020 19:25
Vậy mày nói nó tạo khu bình luận làm j, cho đẹp à. Nghĩ rồi nói nhân tiện tôn trọng người khác tí.
Avatar
van hiep nguyen23 Tháng bảy, 2020 07:25
..êef.f ểèè. .erê .e.. b. b. d gf. .g ê. ê.e.eg . e. eè..e..e..e..f.ê.f .... ... ..ê..e.e f è è v.e f.f f gè..
Avatar
Khang Minh Lam07 Tháng tám, 2020 16:21
Nhục Thân - Linh Huyệt - Thông Thần - Niết Bàn - Tam Chuyển Chi cảnh - Vũ Tiên cảnh - Sinh Tử cảnh Tiên giới : - Nhân Tiên - Địa Tiên - Thiên Tiên - Huyền Tiên - Chân Tiên - Kim Tiên - Đại La Kim Tiên - Tiên Vương - Tiên Đế Thần giới: - Hư Thần - Chân Thần - Địa Thần - Thiên Thần - Thần Quân - Thần Vương - Thần Hoàng - Thần Chủ - Tổ Thần - Hư Thánh - Bán Thánh - Hóa Thánh. Thương Lan giới: - Thánh vị : Thánh Nhân - Đại Thánh - Cổ Thánh - Thánh Vương - Thánh Hoàng - Thánh Đế - Thiên Thánh Đế - Cổ Thánh Đế - Quân vị : Nhân Quân - Địa Quân - Thiên Quân - Quân Vương - Thánh Quân - Đế Quân. - Tôn vị : Chí Tôn - Địa Tôn - Thiên Tôn - Thần Tôn. - Giới vị : Giới Vương - Giới Hoàng - Giới Thánh - Giới Tôn - Giới Thần - Giới Chủ. - Chúa Tể - Nửa bước Hóa Đế - Chuẩn Đế - xưng hào thần (xưng hào đế) - Thần Đế.
Avatar
Giang Đinh17 Tháng tám, 2020 11:22
- Nhục Thân - Linh Huyệt - Thông Thần - Niết Bàn - Tam Chuyển Chi cảnh - Vũ Tiên cảnh - Sinh Tử cảnh Tiên giới : - Nhân Tiên - Địa Tiên - Thiên Tiên - Huyền Tiên - Chân Tiên - Kim Tiên - Đại La Kim Tiên - Tiên Vương - Tiên Đế Thần giới: - Hư Thần - Chân Thần - Địa Thần - Thiên Thần - Thần Quân - Thần Vương - Thần Hoàng - Thần Chủ - Tổ Thần - Hư Thánh - Bán Thánh - Hóa Thánh. Thương Lan giới: - Thánh vị : Thánh Nhân - Đại Thánh - Cổ Thánh - Thánh Vương - Thánh Hoàng - Thánh Đế - Thiên Thánh Đế - Cổ Thánh Đế - Quân vị : Nhân Quân - Địa Quân - Thiên Quân - Quân Vương - Thánh Quân - Đế Quân. - Tôn vị : Chí Tôn - Địa Tôn - Thiên Tôn - Thần Tôn. - Giới vị : Giới Vương - Giới Hoàng - Giới Thánh - Giới Tôn - Giới Thần - Giới Chủ. - Chúa Tể - Nửa bước Hóa Đế - Chuẩn Đế - xưng hào thần (xưng hào đế) - Thần Đế. ︵✰Danh sách 9 vị nương tử của main: 1, Mạnh Tử Mặc 2, Tần Mộng Dao 3, Diệp Tuyết Kỳ 4, Tiêu Doãn Nhi 5, Vương Tâm Nhã 6, Cửu Nhi 7, Diệu Tiên Ngữ 8, Minh Nguyệt Tâm 9, Bích Thanh Ngọc
Avatar
Nguyễn Huỳnh24 Tháng tám, 2020 17:01
mía chuyển sinh mà như thg gà mờ. còn phải đi lĩnh ngộ các kiểu 🙄
Avatar
Trần Văn Trọng30 Tháng tám, 2020 11:48
chuyên độc như con cật
Avatar
Chương Nguyễn30 Tháng tám, 2020 19:51
truyện méo gì mà mait mãi đéo qua được vợ mình.
Avatar
Chương Nguyễn30 Tháng tám, 2020 20:46
thề thấy mani kiểu phế phế kiểu lol gì. cảnh giới lúc đéo nào cũng thua vợ. thế thì bảo vệ thế lol nào đc vk con trong cả 1 gd bm vk con mait lại phế nhất. đúng là như cc
Avatar
Phuong Nguyen10 Tháng chín, 2020 13:44
tôi dc khuyên là nên đọc khonang 300 chương về sau mấy chương đầu có thể lướt hoăc bỏ qua ( lần đầu đọc truyện này )
Avatar
Paolo Sơn10 Tháng chín, 2020 21:36
mình thấy truyện này ra phim 3d rồi nên vào đọc,thấy các đạo hữu chê Main này nọ hết muốn đọc luôn, đã là nv9 thì phải giống như anh 7 bò(đế bá) mới hả dạ đc,nv9 mà thua vk....haiz
Avatar
Giang Đinh13 Tháng chín, 2020 12:28
Thần giới: - Hư Thần - Chân Thần - Địa Thần - Thiên Thần - Thần Quân - Thần Vương - Thần Hoàng - Thần Chủ - Tổ Thần - Hư Thánh - Bán Thánh - Hóa Thánh. Thương Lan giới: - Thánh vị : Thánh Nhân - Đại Thánh - Cổ Thánh - Thánh Vương - Thánh Hoàng - Thánh Đế - Thiên Thánh Đế - Cổ Thánh Đế - Quân vị : Nhân Quân - Địa Quân - Thiên Quân - Quân Vương - Thánh Quân - Đế Quân. - Tôn vị : Chí Tôn - Địa Tôn - Thiên Tôn - Thần Tôn. - Giới vị : Giới Vương - Giới Hoàng - Giới Thánh - Giới Tôn - Giới Thần - Giới Chủ. - Chúa Tể - Nửa bước Hóa Đế - Chuẩn Đế - xưng hào thần (xưng hào đế) - Thần Đế.
Avatar
Giang Đinh13 Tháng chín, 2020 12:29
Quân vị : Nhân Quân - Địa Quân - Thiên Quân - Quân Vương - Thánh Quân - Đế Quân. - Tôn vị : Chí Tôn - Địa Tôn - Thiên Tôn - Thần Tôn. - Giới vị : Giới Vương - Giới Hoàng - Giới Thánh - Giới Tôn - Giới Thần - Giới Chủ. - Chúa Tể - Nửa bước Hóa Đế - Chuẩn Đế - xưng hào thần (xưng hào đế) - Thần Đế.
Avatar
Giang Đinh13 Tháng chín, 2020 12:29
✰Danh sách 9 vị nương tử của main: 1, Mạnh Tử Mặc 2, Tần Mộng Dao 3, Diệp Tuyết Kỳ 4, Tiêu Doãn Nhi 5, Vương Tâm Nhã 6, Cửu Nhi 7, Diệu Tiên Ngữ 8, Minh Nguyệt Tâm 9, Bích Thanh Ngọc
Avatar
DatLuffy Dodang14 Tháng chín, 2020 19:31
dọc truyện thấy tức vkl
Avatar
duy nguyen quoc18 Tháng chín, 2020 02:48
dkm mấy thằng óc chó.. k đọc thì để người khác đọc.. chỉ giỏi sủa có giỏi thì viết ra như ngta đi rồi đọc.. mé đọc chùa còn sủa...! đéo biết nhục
Avatar
Giang Đinh18 Tháng chín, 2020 03:39
á đù duy nguyen quoc nói hay thế nhỉ
Avatar
Định Nguyễn18 Tháng chín, 2020 06:40
mẹ thằng trẻ trâu.
Avatar
Định Nguyễn18 Tháng chín, 2020 06:40
người ta đọc người ta có quyền nói.
Avatar
Định Nguyễn18 Tháng chín, 2020 06:42
chứ có phải không đọc đâu.
Avatar
Định Nguyễn18 Tháng chín, 2020 06:43
free là do cv chứ chính bản có l free cho mày.
Avatar
Định Nguyễn18 Tháng chín, 2020 06:44
đây là đọc lậu đấy, mày đang bảo vệ ai? cố thể hiện gì ở đây.
Avatar
2 lachinh18 Tháng chín, 2020 07:08
ngu còn bày đặt truyện không hay thì phê bình truyên hay thì khen chứ không cái bình luân ra làm gì
Avatar
duy nguyen quoc18 Tháng chín, 2020 11:50
k trách k trách..! t chỉ nói thằng nào cmt phê bình truyện ngu còn nói tác giả ngu nữa thôi..! thằng nào nhột thì biết chứ t k nó chung tất cả..! trẻ trâu chưa biết thằng nào trẻ trâu nha..! nếu truyện k hay thì tụi bay có quyền k đọc nữa..! việc gì phải chửi nói tác giả rồi nhân vật này nọ..!
Avatar
Giang Đinh20 Tháng chín, 2020 08:07
mấy bố muốn truyện hay thì viết một bản vài nghìn chương đi xem có hay ko. ở đấy mà than biết free rồi còn đòi xôi gấc
Avatar
Huy Bùi Ngọc28 Tháng chín, 2020 18:01
ai biết truyền nào sát phạt quyết đoán hay hay đọc chờ ra chap mới ko
Avatar
Hải Lê Minh29 Tháng chín, 2020 19:07
chư giới tận thế online!?
Avatar
huy phan10 Tháng mười, 2020 15:38
không biết có ai như t không thật sự giai đoạn bách chiến khoảng chap 680khó chịu thật sự. Main thì yếu và bất cẩn vcđ đã vậy dính với con ngu Lạc Tuyết kia xém chết mấy lần đọc mà tức
Avatar
Tiếp Phạm13 Tháng mười, 2020 10:26
ad ơi truyện thi thoảng có mấy chương bị lỗi ko có chữ để đọc luôn ko biết bị làm sao rồi . Ad có thể cập nhật lại mấy chương bị lỗi ko.
BÌNH LUẬN FACEBOOK