Thần Đạo

Thần Đạo

Thần Đạo Review Rating: 8.0 out of 10 based on 60 reviews.

Thương Thiên, một cái chín lần trúc cơ thất bại thiếu niên, để ý ngoài phía dưới chiếm được một tòa thanh sắc tiểu đỉnh, phóng xuất ra trong đó ngủ say hơn ngàn năm Đan Hoàng, theo mà thay đổi cuộc đời của mình. Tại này rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, triều dâng sóng dậy Hồng Hoang đại lục, tại này Tiên Ma Yêu cùng tồn tại thiên giới, ngàn loại huyết mạch hiện thế, vạn chủng thể chất tranh phong, Thương Thiên mang như thế nào đi ra thuộc về mình Thần Đạo, khai sáng một cái 'Thương Thiên Bá Huyết' thời đại.

Danh sách chương Thần Đạo

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK