Thần Cấp Hệ Thống

Thần Cấp Hệ Thống

Thần Cấp Hệ Thống Review Rating: 8.0 out of 10 based on 121 reviews.

Luyện khí hệ thống, dung võ hệ thống, triệu hoán hệ thống, hối đoái hệ thống...

Trang bị cửa hàng, dược phẩm cửa hàng, danh vọng cửa hàng, công pháp cửa hàng...

Chân khí thủy, linh khí thủy, khôi phục năng lượng Lam dược thủy, chữa trị thương thế Hồng dược thủy, còn có các loại năng lượng quyển trục, trận pháp quyển trục, tiến cấp đan, nhiệm vụ danh hiệu...

Đây là một cái game hệ thống, Tiêu Diệp là nhân vật trong game duy nhất, hoàn thành nhiệm vụ, cởi bỏ niêm phong hệ thống cùng các loại công năng, thu được phong phú nhiệm vụ khen thưởng!

Nhanh chóng học công pháp, dung hợp võ kỹ, triệu hoán thần binh!
Thần cấp hệ thống, vạn tượng thần thông, chơi đùa dị giới!

Danh sách chương Thần Cấp Hệ Thống

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Văn Văn08 Tháng mười, 2019 22:34
đc
Avatar
Huỳnh Thanh11 Tháng mười hai, 2019 10:44
.
Avatar
Thao Trịnh07 Tháng hai, 2020 16:26
bản trạng thái cẩn thận ra
Avatar
Minh Luong06 Tháng bảy, 2020 07:23
võ giả, võ sư, đại võ sư, võ vương, võ tôn, võ thánh, võ đế, võ tiên, võ thần
Avatar
Minh Luong06 Tháng bảy, 2020 07:24
linh sĩ, linh sư, đại linh sư, linh vương, linh tôn, linh thánh, linh đế, linh tiên, linh thần
Avatar
Nguyệt Tử14 Tháng chín, 2020 12:32
kiểm tra hệ thống mà không có thông tin cc gì hết
BÌNH LUẬN FACEBOOK