Thần Binh Thiên Hạ

Thần Binh Thiên Hạ

Thần Binh Thiên Hạ Review Rating: 9.0 out of 10 based on 42 reviews.

Tại đây phiến thần kỳ trên đại lục, binh hồn, là duy nhất vương đạo!

Mọi người Ngưng Khí cầm binh hồn, luyện binh hóa thành hình, ngự binh giết địch, ngoài ngàn dặm; bố binh thành trận, ngao du hư không, phá toái cửu trọng thiên, leo lên đại lục chí cao điểm.

Ngự binh bay lên lâm thiên hạ, bạch bào tàng đao vì ai cuồng!

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK