Thái Thượng Kiếm Đạo

Thái Thượng Kiếm Đạo

Thái Thượng Kiếm Đạo Review Rating: 8.0 out of 10 based on 34 reviews.

Thái Thượng Kiếm Đạo là tác phẩm mới của tác giả Đại Chu Thái Tổ


Phong Hàn thi triển chuyển sinh bí pháp, trở lại tám tuổi năm đó, tái tạo nhiệt huyết truyền kỳ.

Tại người khác vẫn còn vi nhập môn cấp thấp tông môn buồn rầu thời điểm, hắn đã là siêu cấp tông môn khách khanh trưởng lão.

Đem làm người khác vẫn còn vi tu luyện qua chậm mà buồn bực lúc, hắn cũng tại vì chính mình quá mức rất nhanh mà cảm thấy sợ hãi.

Đem làm người khác đánh sinh đánh chết đạt được thiên tài địa bảo lúc, phong hàn đem hắn đem làm Đường Đậu.

Đem làm người khác vẫn còn dập đầu bái sư lúc, hắn đã có một đám Thượng Cổ cường giả khóc náo lấy muốn làm tiểu đệ của mình

Danh sách chương Thái Thượng Kiếm Đạo

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK