Thái Hư Hóa Long Thiên

Thái Hư Hóa Long Thiên

Thái Hư Hóa Long Thiên Review Rating: 8.0 out of 10 based on 878 reviews.

Một ngày kia, Long thăng cửu thiên, ngao du vạn giới.Long tức là ta, ta tức là Long —— Trang Minh.——p/s: main IQ cao đấu trí đấu sức cân não

Danh sách chương Thái Hư Hóa Long Thiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Chu Quân23 Tháng sáu, 2020 12:52
.
Avatar
Đế Tuyệt Long24 Tháng bảy, 2020 14:15
.
Avatar
Quang Thái Nguyễn24 Tháng bảy, 2020 17:05
2
Avatar
Hung Nguyenvan01 Tháng tám, 2020 01:19
có một thứ gì đó rất là kỳ lạ
Avatar
Bảo Quốc Hồ12 Tháng tám, 2020 10:56
vẹc. bt mbhj
Avatar
Quang Thái Nguyễn16 Tháng tám, 2020 15:53
Giới Thiệu vậy nhạt quá. Ad giới Thiệu rõ chút. Chứ không có giới thiệu là không đọc đâu
Avatar
Thinh Nguyen17 Tháng tám, 2020 20:54
xin review
BÌNH LUẬN FACEBOOK