Thái Cổ Chí Tôn

Thái Cổ Chí Tôn

Thái Cổ Chí Tôn Review Rating: 7.0 out of 10 based on 3584 reviews.

Thiên Hồn đại lục bên trên cửu đại chí tôn một trong, trẻ tuổi nhất Đan Tôn, trùng sinh trở thành một cái bình thường thế gia tiểu bối, Mạc Thanh Vân.Từ đây Mạc Thanh Vân chi danh, tựa như cùng sao chổi, trong nháy mắt quật khởi tại Thiên Hồn đại lục, siêu việt từng cái đại gia tộc, đại tông phái thiên tài.Chí Tôn trùng sinh, trang bức đánh mặt ăn lão hổ, đồng dạng nhiệt huyết, không giống quật khởi con đường.✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶Truyện đã hoàn thành, tốc độ ra chương khỏi phải bànMain thông minh, bá đạo, sát phạt, quyết đoánTruyện nhiệt huyết sảng văn, dành cho các đạo hữu thích đọc giải trí, không dành cho các đạo hữu thích đấu trí hoặc lâu năm✶ ✶ ✶ Cảnh giới:✶ Thiên Hồn đại lục:Đan võ đạo tu luyện: Thối Thể cảnh thập trọng, Chân Khí Cảnh, Chân Nguyên cảnh, Nguyên Đan Cảnh, Đan Phủ cảnh, Thiên Cương cảnh, Thần Thông cảnh, Chí Tôn cảnh, Chúa Tể cảnhLinh hồn tu luyện: Thoát Phàm cảnh, Hư Hình cảnh, Linh Nguyên cảnh, Thiên Linh cảnh, Thần Cung cảnh, Vạn Tượng cảnh, Tạo Hóa cảnh, Hợp Đạo cảnh✶ Man Hoang đại lục:Tiên Nhân, là Vấn Tiên cảnh, Thiên Nhân cảnh (phân Ngũ kiếp), Thiên Tiên cảnh (phân Tiên Vụ, Tiên Lộ, Tiên Đan, Tiên Anh), Chân Tiên cảnh (Uẩn Tinh Vị, Tiểu Tinh Vị, Đại Tinh Vị, Tinh Túc Vị), Kim Tiên cảnh (là Tố Kim Thân, Tiểu Kim Thân, Đại Kim Thân, Bất Diệt Kim Thân), Đại La Kim Tiên cảnh (Huỳnh Hỏa, Tráng Hồn, Luyện Phách, Hóa Thần)), Thái Ất Huyền Tiên cảnh (ngộ đạo, dựng đạo, dưỡng đạo, đạo thành), Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh cửu trọng, Thánh Cảnh (Thánh Nhân, Tinh Vân Thánh Nhân, Tinh Hà Thánh Nhân, Tinh Vực Thánh Nhân), Vũ Trụ cảnh, Giới Chủ cảnh, Đại Đế cảnh chia làm ba cái trình độ (Đại Đế, Đại Thánh, Thánh Đế)✶ Thiên giới:Thiên Binh, Thiên Tướng, Đại Thần, Thiên Thần, Thần Vương, Thần Đế, Thần TônThiên Hồn đại lục Đan võ đạo chín cái cảnh giới, phân biệt đối ứng Tiên Nhân trận doanh Vấn Tiên cảnh cửu trọng, cùng Thần Nhân trận doanh Chiến Thần cảnh cửu trọng

Danh sách chương Thái Cổ Chí Tôn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tinh bui huu05 Tháng năm, 2020 20:59
hồi hơn 2 năm trước đọc qua h mới có người cv . hóng :))
Avatar
Liu Zhang07 Tháng năm, 2020 18:18
main thích thể hiện vl *chương 39
Avatar
Liu Zhang07 Tháng năm, 2020 18:24
người ta võ hồn cấp 10 thì là thực lực của người ta... tự nhiên nói người ta (Mạc Thương) nếu không có võ hồn thì "đơn giãn không còn gì khác là sao??? không xem lại nó... nếu nó cũng không có võ hồn + kiến thức của chí tôn thì nó ( Mạc Thanh Vân) có khác gì thằng Mạc Thương Đâu!!! ... đọc tới cái chương này tự dưng thấy main não tàn vl
Avatar
doi lâm10 Tháng năm, 2020 23:47
1 ngày đc nhiêu chap nhỉ
Avatar
linh Nguyen15 Tháng năm, 2020 20:01
thanh niên comment ngu vl, nó ko có võ hồn vs kiến thức thì nó cũng vẫn sẽ trở thành chí tôn đc vì kiếp trước nó đã là chí tôn rồi trong khi nhiều người cố gắng cả đời cũng chẳng thành đc chí tôn mà lại nó kế thừa ký ức của mình thì có j sai ??? comment ngu vc
Avatar
Bieber Justin15 Tháng năm, 2020 22:42
thì ý ổng nói võ hồn của Mạc Thương cũng là của Mạc Thương thôi, có võ hồn thì có gì sai? Cái câu :"nếu không có...thì..." nghe ngu lắm :v
Avatar
Tuấn Thái17 Tháng năm, 2020 16:36
nhẩy hố
Avatar
long nguyễn28 Tháng năm, 2020 01:55
Đan võ đạo tu luyện: Thối Thể cảnh thập trọng, Chân Khí Cảnh, Chân Nguyên cảnh, Nguyên Đan Cảnh, Đan Phủ cảnh, Thiên Cương cảnh, Thần Thông cảnh, Chí Tôn cảnh, Chúa Tể cảnh Linh hồn tu luyện: Thoát Phàm cảnh, Hư Hình cảnh, Linh Nguyên cảnh, Thiên Linh cảnh, Thần Cung cảnh, Vạn Tượng cảnh, Tạo Hóa cảnh, Hợp Đạo cảnh Man Hoang đại lục: Tiên Nhân, là Vấn Tiên cảnh, Thiên Nhân cảnh (phân Ngũ kiếp), Thiên Tiên cảnh (phân Tiên Vụ, Tiên Lộ, Tiên Đan, Tiên Anh), Chân Tiên cảnh (Uẩn Tinh Vị, Tiểu Tinh Vị, Đại Tinh Vị, Tinh Túc Vị), Kim Tiên cảnh (là Tố Kim Thân, Tiểu Kim Thân, Đại Kim Thân, Bất Diệt Kim Thân), Đại La Kim Tiên cảnh (Huỳnh Hỏa, Tráng Hồn, Luyện Phách, Hóa Thần)), Thái Ất Huyền Tiên cảnh (ngộ đạo, dựng đạo, dưỡng đạo, đạo thành), Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh cửu trọng, Thánh Cảnh (Thánh Nhân, Tinh Vân Thánh Nhân, Tinh Hà Thánh Nhân, Tinh Vực Thánh Nhân), Vũ Trụ cảnh, Giới Chủ cảnh, Đại Đế cảnh chia làm ba cái trình độ (Đại Đế, Đại Thánh, Thánh Đế) Thần Nhân, là Chiến Thần cảnh, Thần Nhân cảnh (phân Ngũ kiếp), Thiên Thần cảnh, Chân Thần cảnh, Chủ Thần cảnh, Thần Quân cảnh, Thần Vương cảnh Thiên Hồn đại lục Đan võ đạo chín cái cảnh giới, phân biệt đối ứng Tiên Nhân trận doanh Vấn Tiên cảnh cửu trọng, cùng Thần Nhân trận doanh Chiến Thần cảnh cửu trọng
Avatar
long nguyễn28 Tháng năm, 2020 03:00
Thối Thể cảnh, Chân Khí Cảnh, Chân Nguyên cảnh, Nguyên Đan Cảnh, Đan Phủ cảnh, Thiên Cương cảnh, Thần Thông cảnh, Chí Tôn cảnh, Chúa Tể cảnh.
Avatar
Ngân Khánh Lê Nguyễn02 Tháng sáu, 2020 23:20
cho xin list vợ main đi các đạo hữu
Avatar
Công Ty Nguyễn03 Tháng sáu, 2020 15:43
sao chương nhảy trùm lum z ad
Avatar
minh nguyễn16 Tháng sáu, 2020 18:01
vợ cả Long Hàm Yên
Avatar
Minh Luong24 Tháng sáu, 2020 13:27
lâu ra quá
Avatar
Minh Luong24 Tháng sáu, 2020 13:28
2 ngày r
Avatar
minh nguyễn25 Tháng sáu, 2020 10:50
thiên linh lung là bản tôn của long hàm yên, mô dung thanh du và hàn văn vũ
Avatar
Nguyen Hoang Viet27 Tháng chín, 2020 17:35
Đan võ đạo tu luyện, hết thảy có chín đại cảnh giới, phân biệt là: Thối Thể cảnh, Chân Khí Cảnh, Chân Nguyên cảnh, Nguyên Đan Cảnh, Đan Phủ cảnh, Thiên Cương cảnh, Thần Thông cảnh, Chí Tôn cảnh, Chúa Tể cảnh
Avatar
Nguyen Hoang Viet28 Tháng chín, 2020 23:27
Thoát Phàm cảnh, Hư Hình cảnh, Linh Nguyên cảnh, Thiên Linh cảnh, Thiên Cung cảnh, Vạn Tượng cảnh, Tạo Hóa cảnh, Hợp Đạo cảnh.
Avatar
Thành Trần Cao04 Tháng mười, 2020 11:57
hết
Avatar
Ngố Bắp01 Tháng mười hai, 2020 20:25
Quảng cáo quá nhiều 2 chương 1 lần. Bực mình.
Avatar
Phan Xuân Bảo Trung23 Tháng mười hai, 2020 14:25
Tiên Nhân, là Vấn Tiên cảnh, Thiên Nhân cảnh (phân Ngũ kiếp), Thiên Tiên cảnh (phân Tiên Vụ, Tiên Lộ, Tiên Đan, Tiên Anh), Chân Tiên cảnh (Uẩn Tinh Vị, Tiểu Tinh Vị, Đại Tinh Vị, Tinh Túc Vị), Kim Tiên cảnh (là Tố Kim Thân, Tiểu Kim Thân, Đại Kim Thân, Bất Diệt Kim Thân), Đại La Kim Tiên cảnh (Huỳnh Hỏa, Tráng Hồn, Luyện Phách, Hóa Thần)), Thái Ất Huyền Tiên cảnh (ngộ đạo, dựng đạo, dưỡng đạo, đạo thành), Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh cửu trọng, Thánh Cảnh (Thánh Nhân, Tinh Vân Thánh Nhân, Tinh Hà Thánh Nhân, Tinh Vực Thánh Nhân), Vũ Trụ cảnh, Giới Chủ cảnh, Đại Đế cảnh chia làm ba cái trình độ (Đại Đế, Đại Thánh, Thánh Đế)
Avatar
Phan Xuân Bảo Trung23 Tháng mười hai, 2020 14:25
Tiên Nhân, là Vấn Tiên cảnh, Thiên Nhân cảnh (phân Ngũ kiếp), Thiên Tiên cảnh (phân Tiên Vụ, Tiên Lộ, Tiên Đan, Tiên Anh), Chân Tiên cảnh (Uẩn Tinh Vị, Tiểu Tinh Vị, Đại Tinh Vị, Tinh Túc Vị), Kim Tiên cảnh (là Tố Kim Thân, Tiểu Kim Thân, Đại Kim Thân, Bất Diệt Kim Thân), Đại La Kim Tiên cảnh (Huỳnh Hỏa, Tráng Hồn, Luyện Phách, Hóa Thần)), Thái Ất Huyền Tiên cảnh (ngộ đạo, dựng đạo, dưỡng đạo, đạo thành), Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh cửu trọng, Thánh Cảnh (Thánh Nhân, Tinh Vân Thánh Nhân, Tinh Hà Thánh Nhân, Tinh Vực Thánh Nhân), Vũ Trụ cảnh, Giới Chủ cảnh, Đại Đế cảnh chia làm ba cái trình độ (Đại Đế, Đại Thánh, Thánh Đế)
Avatar
Phan Xuân Bảo Trung23 Tháng mười hai, 2020 14:28
Đại La Kim Tiên cảnh (Huỳnh Hỏa, Tráng Hồn, Luyện Phách, Hóa Thần)), Thái Ất Huyền Tiên cảnh (ngộ đạo, dựng đạo, dưỡng đạo, đạo thành), Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh cửu trọng, Thánh Cảnh (Thánh Nhân, Tinh Vân Thánh Nhân, Tinh Hà Thánh Nhân, Tinh Vực Thánh Nhân)
Avatar
Phan Xuân Bảo Trung23 Tháng mười hai, 2020 14:28
Vũ Trụ cảnh, Giới Chủ cảnh, Đại Đế cảnh chia làm ba cái trình độ (Đại Đế, Đại Thánh, Thánh Đế)
Avatar
Phan Xuân Bảo Trung04 Tháng một, 2021 21:53
 Thiên giới: Thiên Binh, Thiên Tướng, Đại Thần, Thiên Thần, Thần Vương, Thần Đế, Thần Tôn (Còn nữa)
Avatar
Thần's Nguyệt's12 Tháng một, 2021 17:16
main dùng vũ khí j v
BÌNH LUẬN FACEBOOK