Thái Bạch Kiếm Tôn

Thái Bạch Kiếm Tôn

Thái Bạch Kiếm Tôn Review Rating: 8.0 out of 10 based on 22 reviews.

Thái Bạch Kiếm Tôn giới thiệu tóm tắt: thế gian có tôn đỉnh, trấn thủ với thiên địa, hằng cổ bất diệt.Thế gian có một chiêu kiếm, tru tứ phương tà ma, vĩnh hằng Bất Hủ.Thiếu niên Luân Hồi vạn năm, sống lại thời đại thượng cổ, hắn đến, vạch trần một hồi bị chôn dấu với năm tháng Trường Hà bên trong kinh thiên bí ẩn.Một thế giới hoàn toàn mới, liền như vậy đến!

cầu nguyệt phiếu

Danh sách chương Thái Bạch Kiếm Tôn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK