Tạo Vật Chi Chủ

Tạo Vật Chi Chủ

Tạo Vật Chi Chủ Review Rating: 8.0 out of 10 based on 74 reviews.

Nhân vật chính lo lắng không lý do rời đi người thân, từ Địa cầu đi tới một viên xa lạ tu giả làm đầu Bạch Ngọc tinh, hắn muốn trở lại Địa cầu nhất định phải đi tới mạnh nhất con đường, trở thành mạnh mẽ nhất tu giả.

Trong lúc vô tình dung hợp bản nguyên vũ trụ, mở ra nhân vật chính vô địch cuộc đời.

Danh sách chương Tạo Vật Chi Chủ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK