Táng Tiên Đồ

Táng Tiên Đồ

Táng Tiên Đồ Review Rating: 9.0 out of 10 based on 5 reviews.

Một cái hiện đại lớp 11 lưu manh học sinh, bởi vì hắn cha cho hắn truyền gia bảo, ở một hồi quần giá bên trong khổ rồi xuyên qua đến cường giả là Vương, coi trời bằng vung tu nguyên giả thế giới.

Một tên lưu manh đột nhiên đi tới đánh đánh giết giết thời đại, sẽ phát sinh chuyện gì? Để cho chúng ta đi theo hắn, cùng đi lãnh hội tu nguyên giả thế giới đi!

Khà khà, hai mắt của hắn đã đỏ chót, máu tươi của hắn từ lâu sôi trào!

Danh sách chương Táng Tiên Đồ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK