Tam Quốc Đại Minh Tinh

Tam Quốc Đại Minh Tinh

Tam Quốc Đại Minh Tinh Review Rating: 8.0 out of 10 based on 271 reviews.

Vương Bát Đản hệ thống dẫn ta chuyển kiếp, lại để cho nó em dâu chạy! Không có kêu gọi võ tướng, không có Tiên Đan Linh Dược, càng không có nghịch thiên võ học! Chỉ có nhiều chút chuyển kiếp loại khí như tệ lý vật liệu thừa —— Thi Từ Ca Phú, cầm kỳ thư họa. Ta có thể là gặp phải một cái giả hệ thống. Vừa vặn làm chủ giác Trương Ngọc cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa vào một bộ thịnh thế mỹ nhan cùng một thân tuyệt thế tài nghệ ở nơi này Đông Hán năm cuối kiếm sống. Ai nghĩ được, vừa vào hệ thống sâu như biển, từ nay khiêm tốn là người đi đường. Thi Từ Ca Phú? Ta có Lý đỗ thơ, Đông Pha hào hùng, Nạp Lan nổi buồn trăm vòng! Cầm kỳ thư họa? Quảng Lăng một khúc nhận biết hay không, nhan gân liễu cốt có thể xuất thủ. Ngô mang làm gió gió doanh tụ, còn có thể kêu gọi a pháp chó! Lại bài hát lại giữa các hàng, Trương Ngọc lại thành này Tam Quốc loạn thế tối lóng lánh ngôi sao. ☞☞☞ Ngọc Long Thánh Thư ☜ ☜ ☜ ✎ Nhận xét về Thánh Thư : ❈ Nhân vật chính con ông cháu cha ❈ Hậu cung không khủng bố nhưng đủ sài. ❈ Cầm kỳ thi họa đều do hệ thống, main IQ trên 200. ❈ Tính cách còn mềm dẻo nhưng quyết đoán. ✵Hãy đề cử 8* trở lên ở dưới tên truyện ✵ Hãy đề cử 9 - 10 ở cuối chương ✵ Hãy đề cử nguyệt phiếu nếu có ✵ Hãy buff cho converter kim nguyên đậu nếu có ✵ Đừng buff đậu hủ thúi Liên hệ ☏ : https://www.facebook.com/lonh.ngoc.9421

Danh sách chương Tam Quốc Đại Minh Tinh

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK