Tài Thần Đáo

Tài Thần Đáo

Tài Thần Đáo Review Rating: 8.0 out of 10 based on 5 reviews.

Nếu như muốn thành thần, cái gì thần mới là sự chọn lựa tốt nhất?

Thiên thần quá cô đơn, dạ du thần sợ tối, môn thần chính là cái coi cửa.

Sơn thần trường đích xấu, hà bá còn không biết bơi, ôn thần khiến người ghét.

Còn là tài thần hảo, tại đây tiền tài vạn năng đích xã hội, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, lấy tiền đập người? ngươi đập đích qua ta tài thần sao?

Ngươi nói ngươi không tin tài thần? Vậy ngươi gia trên tường dán đích là cái gì?

Hoạn có Tiên Thiên tính bệnh tim đích bần hàn tiểu tử, ngẫu nhiên được tài thần truyền thừa, từ nay về sau nhất phi trùng thiên!

Danh sách chương Tài Thần Đáo

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK