Ta Từ Kiếm Mộ Cắn Nuốt Ngàn Tỉ Kiếm Linh

Ta Từ Kiếm Mộ Cắn Nuốt Ngàn Tỉ Kiếm Linh

Ta Từ Kiếm Mộ Cắn Nuốt Ngàn Tỉ Kiếm Linh Review Rating: 0.0 out of 10 based on 159 reviews.

Ngày ấy, Lạc Hà tỉnh rồi.Phát hiện mình xuyên qua đến Dị Thế Giới, trên người không hề tu vi, mà bên tay hắn chỉ có một toà mai táng ngàn tỉ Linh Kiếm Huyết Sắc Sơn Mạch. . . .

Danh sách chương Ta Từ Kiếm Mộ Cắn Nuốt Ngàn Tỉ Kiếm Linh

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Boo Boo12 Tháng một, 2021 22:48
Để lại 1 mảnh đồ gốm, mong rằng sau này quay trở lại biến thành đồ cổ!😉
Avatar
tau là wibu13 Tháng một, 2021 10:15
...
Avatar
Vũ Thành Tài21 Tháng một, 2021 18:47
đây ko phải loại ty đâu. Hố này nên nhập
Avatar
Mai7 Hanh23 Tháng một, 2021 21:09
đọc tên truyện cứ tưởng vừa mới giô là cắn nuốt ngàn tỷ kiếm linh chứ ( tưởng nhầm vô địch lưu ) chán quá, đi đây........🏃
BÌNH LUẬN FACEBOOK