Ta Trang Viên

Ta Trang Viên

Ta Trang Viên Review Rating: 8.0 out of 10 based on 8 reviews.

Trong lúc vô tình lấy được trong truyền thuyết Chân Long tinh phách , ai ? Giống như có một ít huyền huyễn phong cách...Không , thật ra thì ngươi nghĩ hơn nhiều, đây là một quyển làm ruộng văn.Cố sự giảng là , một cái lấy được Chân Long tinh phách , hơn nữa có thể dùng huyết dịch sửa đổi vạn vật người bình thường sinh hoạt.

Danh sách chương Ta Trang Viên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hiệu Nguyễn văn25 Tháng chín, 2020 03:50
truyen ha y chi tiec nvc thánh mau vkl ra
BÌNH LUẬN FACEBOOK