Tà Thiếu Dược Vương

Tà Thiếu Dược Vương

Tà Thiếu Dược Vương Review Rating: 8.0 out of 10 based on 147 reviews.

Hoàn khố đại thiếu? Hay nói giỡn, ta không phải hoàn khố đại thiếu, nhìn rõ ràng bổn thiếu gia thân phận! Bổn thiếu gia là gia chủ, Minh Ngọc Hoàng Triều lớn nhất gia tộc Nhâm gia chi chủ, gắng phải nói bản đại thiếu hoàn khố, thỉnh xưng hô ta là hoàn khố gia chủ.

Giết ngươi lại có làm sao? Hoàng cung trước giết ngươi thì sao? Miễn Tử Ngọc Bài bổn gia chủ có vài khối đây này. Xem hoàn khố Tà thiếu, như Hà thống lĩnh gia tộc làm nhất gia chi chủ, đi đến đỉnh phong. Tà khí chính là nhân sinh, không thể địch nổi! !

Danh sách chương Tà Thiếu Dược Vương

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK