Tà Thiếu Du Thiên

Tà Thiếu Du Thiên

Tà Thiếu Du Thiên Review Rating: 9.0 out of 10 based on 10 reviews.

Bị một lão già cách giới bắt cóc , lại bất ngờ bị động va vào cái thân phận cháu trai của lão .Vốn không có ý chí gì Mạc Tiểu Khiết

Trên thân gánh vác trách nhiệm dòng độc đinh của cả Mạc gia .Hắn bị lão đầu dụ dỗ ra ngoài đường không hoàn thành thử luyện là không thể quay lại . Từ đây tai nạn bắt đầu.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK