Ta Sư Phụ Siêu Hung A

Ta Sư Phụ Siêu Hung A

Ta Sư Phụ Siêu Hung A Review Rating: 7.0 out of 10 based on 1010 reviews.

Lục Trần có năm vị sư phụ.Đại sư phụ, một vực chi chủ, có một không hai cổ kim.Nhị sư phụ, thánh địa chi chủ, tu vi cái thế.Tam sư phụ, thiên cổ nữ đế, danh truyền thế gian.Tứ sư phụ, Đan giới Chí Tôn, dự khắp thiên hạ.Ngũ sư phụ, luyện khí đế sư, tài hoa hơn người.Năm cái sư phụ khuynh quốc khuynh thành, có chim sa cá lặn mỹ mạo, hơn nữa tại mỗi người lĩnh vực cực kỳ xuất sắc.Lục Trần: "Không quản các ngươi có cái gì thiên đại bối cảnh, vẫn là thực lực thông thiên, hết thảy đừng đến chọc ta, nhà ta sư phụ cực kỳ bao che khuyết điểm, siêu hung đi."

Danh sách chương Ta Sư Phụ Siêu Hung A

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Duong Nguyen04 Tháng năm, 2020 18:11
treo đầu dê bán thịt chó vc
Avatar
Đức Trần06 Tháng năm, 2020 11:29
nghe giới th tưởng có hố ai ngờ như bìu ae nếu vì cái tóm tắt truyện thì out đi giả đó
Avatar
Thánh Nighiminer08 Tháng năm, 2020 19:01
hay là tác giả giới thiệu một đang làm một nẻo ae chạy sang web TQ to cáo nóoooo
Avatar
le tung23 Tháng bảy, 2020 21:09
Con đường tu luyện, chia làm Luyện Thể cảnh, Ngưng Khí cảnh, Tẩy Tủy cảnh, Siêu Phàm cảnh, Nguyên Thần cảnh. Mỗi cái cảnh giới, lại phân làm năm cái tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn.
BÌNH LUẬN FACEBOOK