Ta Ở Marvel Làm Boss

Ta Ở Marvel Làm Boss

Ta Ở Marvel Làm Boss Review Rating: 9.0 out of 10 based on 17 reviews.

Nếu có một ngày ngươi đột nhiên thành con của sáng thế thần, bị bắt đi lịch luyện, ở vũ trụ mới, ai ngờ TOAA lại là ông nội của mình, ngươi trải qua cuộc sống ra sao.

Main tính cách hơi bốc đồng, con ông cháu cha, thu nữ nhân vật chỉ được main nhận định thích thì mới thu, không ăn tạp.

Main có khả năng giống TOAA có thể sáng tạo tất cả, chỉ cần có thể nghĩ là có thể tạo ra.

Đây là một vũ trụ mới gộp lại từ nhiều vũ trụ do tác giả tạo ra nhằm giúp main đi thu nữ chính.

Main giống kiểu One punch man, bá quá rồi nên dạo chơi chừa đất cho nhân vật phụ.

Truyện lai giữa điện ảnh marvel cùng truyện tranh với nhiều bộ khác gộp lại vào nhau.Map : The Mummy, Hacksaw Ridge, Marvel ,....

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK