Ta Là Ta Thê

Ta Là Ta Thê

Ta Là Ta Thê Review Rating: 10.0 out of 10 based on 6 reviews.

Đảo ngược thời gian, Thu Dịch đã biến thành cô gái, thế nhưng ở thời điểm này, vẫn như cũ có một cái nam tính hắn tồn tại..."Ta là ta sao? Ta đến cùng là ai?"Đương nữ tính mình gặp gỡ nam tính mình, lại hội va chạm ra thế nào đốm lửa đây?Tất cả đều ở ( ta là ta thê ).

Danh sách chương Ta Là Ta Thê

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK