Ta Có 3000 Môn Đồ

Ta Có 3000 Môn Đồ

Ta Có 3000 Môn Đồ Review Rating: 7.75 out of 10 based on 4 reviews.

"Đại Hoang Thế Giới, chư tộc cùng tồn tại, Nhân tộc tiền bối vượt mọi chông gai, rèn luyện tiến lên, khai sáng phương pháp tu hành, tại trong vạn tộc tranh giành được nơi sống yên ổn.""Truyền thừa vạn cổ về sau, Nhân tộc lập cổ quốc, xây đại bộ phận, truyền thế gia, chưởng phương pháp tu hành, võ đạo truyền thừa xuất hiện hàng rào trọng trọng.""Sư giả, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, bố võ thiên hạ, dọn sạch võ đạo rào.""Ta Nhân tộc làm người người tu võ, mỗi người như long."Giành được đăng nhập hệ thống, Hạ Vũ ở mênh mông Đại Hoang lập Trường Thanh học cung, muốn bố võ thiên hạ.. . ."Hệ thống lần đầu mở ra, giành được cơ sở dung huyết cảnh tu vi cảnh giới.""Đăng nhập thành công, giành được tân hỏa tháp, có thể tụ Nhân tộc nguyện lực, thân làm học cung cung chủ, cũng là chưởng nguyện lực tu hành, dời núi, lấp biển, di tinh, cầm nguyệt, trấn non sông.""Mời kí chủ trong một tháng tuyển nhận 3000 đệ tử."Hạ Vũ: ".

p/s: 9 h ngày 14/11/2020

Danh sách chương Ta Có 3000 Môn Đồ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Van14 Tháng mười một, 2020 21:45
chấm
Avatar
Hải Võ15 Tháng mười một, 2020 22:18
.
BÌNH LUẬN FACEBOOK