Sống Lại Thất Thải Thần Thể

Sống Lại Thất Thải Thần Thể

Sống Lại Thất Thải Thần Thể Review Rating: 8.0 out of 10 based on 7 reviews.

Hắn bị huynh đệ hãm hại bị ép tự bạo đồng quy vu tận, một tia tàn hồn bay xuống giới trần tục chuyển thế mộc gia rác rưởi Tam Thiếu gia Mộc Phong trên người. Từ đây rác rưởi thiếu gia tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh, giết chết đã từng ức hiếp hắn tộc nhân... Thất thải thần thể, trên đời này mạnh mẽ nhất thể phách, không có một trong! Huề Thiên Thần kiếm, mang la thiên giới, luyện tuyệt thế thần quyết, sở hữu thiên hạ mỹ nữ, thành tựu chí cao Thần đạo. . . .

Danh sách chương Sống Lại Thất Thải Thần Thể

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK