Sống Lại Ta Là Tiến Hóa Chuột

Sống Lại Ta Là Tiến Hóa Chuột

Sống Lại Ta Là Tiến Hóa Chuột Review Rating: 10.0 out of 10 based on 3 reviews.

Truyện viết theo ngôi 1 vì viết kiểu main làm thú thì tác giả cảm thấy ngôi 1 là hợp nhất. Đừng nói lời đắng cay... Đừng nghĩ truyện sẽ drop rồi cmt thể nào cũng drop... Hãy âm thầm ấn phím windows + phím phải + enter :))Ta la một con chuột, ta là một con tiến hóa chuột, ta là một con có ý chí chuột, ta là một con sẽ trở thành Hắc Long chuột.!Viết cho vui :))

5 Chương mới cập nhật Sống Lại Ta Là Tiến Hóa Chuột

Danh sách chương Sống Lại Ta Là Tiến Hóa Chuột

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK