Sơn Thôn Tiểu Cường Hào

Sơn Thôn Tiểu Cường Hào

Sơn Thôn Tiểu Cường Hào Review Rating: 9.0 out of 10 based on 8 reviews.

Sống lại một lần , Vương Tranh cũng sẽ không bao giờ rời đi Đào Hoa Lĩnh thôn nửa bước. Hắn muốn nằm ở Đào Hoa Lĩnh thôn Tây Sơn sườn núi , nhai nam hà bãi một bên cỏ tranh căn , đếm chân trời bay qua thiên nga , trông coi đời này qua đời khác lưu lại núi hoang đỉnh núi , trượt lấy chó , đuổi ngỗng , trông coi vợ con nhiệt kháng đầu , làm cái ăn mặc không lo , tiêu dao tự tại tiểu cường hào. Tiền , không cần quá nhiều , muốn bao nhiêu tới bao nhiêu , muốn dùng bao nhiêu có bấy nhiêu là đủ rồi. Bằng hữu , không cần quá nhiều , có thể tiếp cận đủ một bàn rượu tràng , có thể cùng nhau khổ cùng nhau mệt mỏi cùng nhau tươi cười là đủ rồi. Người nhà , không cần quá cực khổ , tùy tâm tùy tính , mọi thứ có ta. Hết thảy , không cần quá mỹ hảo , ta nhìn thấy chân trời mặt trời sẽ cười , ta nhìn thấy đồi cỏ nhỏ sẽ cười , ta nhìn thấy nam hà nước sông sẽ cười , ta đây một đời , cười nói một đời.ps: truyện nhẹ nhàng, hài, main 1 vợ, biết lợi dụng ưu điểm trọng sinh để làm giàu phát triển quê hương ...

Danh sách chương Sơn Thôn Tiểu Cường Hào

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK